Saarased aneemiaga

Kui varem peeti platsentat lihtsalt vahendajaorganiks, siis viimasel kümnendil on mõistetud, et selle geenid toetavad loodet palju laiemalt: platsenta annab hoo sisse nii embrüo kui loote arengule juba väga varases staadiumis, kui sel puuduvad veel n-ö täisvõimsusel töötavad organid. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust. Enne mõtlesin, et äkki vajun kuhugi keset teed kokku ja parem siis koduümbruses olla kui päris paha peaks hakkama aga mul ei iiveldanud. See on evolutsiooni ja kohastumise üks olulisemaid eeldusi, ilma milleta oleksime me kõik ühesugused. Peale selle tuleb arvesse võtta poliitilisi piiranguid ja tehnoloogilisi kaalutlusi.

Laura Kasak pälvis selle uuringu eest riiklikul üliõpilastööde konkursil preemia. Geneetilist materjali võib piltlikult võrrelda kaardipakiga, mida genoom pidevalt ümber mängib.

Tekkinud ümberkorraldusi nimetatakse koopiaarvude varieerumiseks: mõnedest genoomi osadest ehk DNA lõikudest tekib uus samasugune juurde, teised kaovad sootuks ära, kolmandad pööratakse ringi või paigutatakse teistesse genoomi piirkondadesse. Sääraseid väiksemaid ümberkorraldusi leidub meie kõigi genoomides. See on evolutsiooni ja kohastumise üks olulisemaid eeldusi, ilma milleta oleksime me kõik ühesugused.

Ent kui genoom mingil põhjusel pärilikkusmaterjali kaardipaki lootusetult sassi ajab, võivad suuremad ümberkorraldused, näiteks tervete geenide kadumine või juurde tekkimine, põhjustada erinevaid haigusi. Sarnaseid suuri geneetilise materjali ümberkorraldusi platsenta genoomis uurib Tartu ülikooli geenitehnoloogia doktorant Laura Kasak inimese molekulaargeneetika uurimisrühmas, mida juhib professor Maris Laan.

Nende töö, mis teadlaste endigi üllatuseks näitas esimest korda maailmas platsentarakkude genoomis toimuvat Saarased aneemiaga geneetilise materjali ümberkorraldumist ja eriti mitmete spetsiifiliste DNA lõikude mitmekordistumist, ilmus äsja Nature'i tütarajakirjas Scientific Reports.

Palun nõu seoses ANEEMIAGA ,jagage kogemusi - Perekooli Foorum

Sarnaseid Saarased aneemiaga geneetilise materjali ümberkorraldusi on varasemalt kirjeldatud ainult vähirakkude puhul. Platsenta- ja vähirakkudel on mitmeid sarnasusi nagu rakkude aktiivne jagunemine lühikese aja jooksul ja võime kasvada teistesse kudedesse ja organitesse. Seetõttu on teadlastel patsientide tegelikke andmeid uurimistööks väga keeruline kasutada.

Selle probleemi lahendamiseks ongi loodud riike ja erasektorit ühendav projekt EHDEN, milles osaleb 22 partnerit.

Nende hulgas on nii akadeemilisi asutusi, väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, patsiendiühinguid, ametiasutusi kui ka ravimifirmasid. Selleks arendatakse välja suuremahuline ühendatud andmeallikate võrgustik, mis on standarditud ühtseks andmemudeliks. Promotsioomkoosolekut juhatas arstiteaduskonna sekretär dots.

Navigeerimismenüü

Oponentidest sai esimesena sona kolmas oponent dot. Pealtkuulajäid promotsioonikoosolekul oli 60 ümber. Väitekirjas käsitatud uurimisala on üsna uus: Promowend on uurinud looma kehmwercsusi aneemiat ja maksa toimet jäärastesse aneemiad esse, et sellega wöimalust leida maksas leidwva toimeaine jälile saamiseks.

Kui Q-laine on nähtav, loetakse segmendi kestust kuni Q-laine alguseni.

Selle puudumisel loetakse segmendi kestust R-laine alguseni. PQ PR -segment näitab aegamis kulub kodade depolarisatsiooni lõpust vatsakeste depolarisatsiooni alguseni. PQ PR -segmendi ajal liigub erutuslaine mööda erutusjuhteteid vatsakesteni.

Iron Deficiency Anemia Symptoms and Causes

PQ PR -segmenti iseloomustavateks suurusteks on kestus, depressioon ja elevatsioon. PQ PR -segment kestab normaalselt kuni 0,08 sekundit. PQ PR -segmendi depressioon on hapnikupuuduses e isheemia tingimustes töötava koja tunnuseks.

Elevatsioon viitab kodade piirkonnas asuvale südamelihase infarktile. Südame kodade isheemia ja infarkt on vatsakeste isheemia ja infarkti sagedusega võrreldes äärmiselt harvad. Juhul, kui Q-laine on nähtav, loetakse intervalli kestust kuni Q-laine alguseni. Selle puudumisel loetakse intervalli kestust R-laine alguseni. PQ PR -intervall näitab aega kodade depolarisatsiooni algusest kuni vatsakeste depolarisatsiooni alguseni.