Julgeid pohjused

Politseinikud reageerisid teatele ja selgitasid välja naise elukoha ning aitasid ta koju. Loobuda selliste valdkondade ja uurimisteemadega tegelemisest, mis ei vasta Euroopa teadusstandardile.

Mis on rolli mängib selles koroonaviirus?

Julgeid pohjused

Loe, kuidas Euroopa Parlament kavatseb probleemiga tegeleda. Koroonaviiruse kriis tõi esile kasvava probleemi - ravimite ja meditsiiniseadmete nappus, mis seab ohtu patsiendid, ning paneb surve alla riiklikud tervishoiusüsteemid.

Euroopa Ülikooli Kliinikumi liit Julgeid pohjused Mitmetel puhkudel kasutatakse neid ravimeid ettenähtust erineval viisil, koroonaviiruse ravimiseks. Vähenenud tootmine, logistilised probleemid, ekspordikeelud ja tervisekriisist tulenev ravimite varumine suurendavad kitsaskohtade teket veelgi.

Julgeid pohjused

Mis põhjustab ravimite puudusjääke? Ajavahemikul — suurenes ravimite puudus ELis 20 korda ja Euroopa Komisjoni teatise kohaselt kasvavad puudujäägid laialt kasutatavate toodete osas. Jaga seda tsitaati: Twitter quotes Põhjuseid puudujääkidele on mitmeid: alates tootmisprobleemidest, tööstuskvootidest, seaduslikust paralleelkaubandusest Julgeid pohjused epideemiate või loodusõnnetuste järgsest ootamatust nõudluse kasvu kuni hinnakirjadeni, mille üle otsustatakse riiklikul tasandil.

Pärast ERC asepresidendi ametiaja lõppemist on ta Helsingi ülikooli biotehnoloogia instituudi professor olnud varem selle instituudi direktor aastail —Soome molekulaarse ja integratiivse neuroteaduse tippkeskuse direktor alatessamuti Soome Akadeemia professor alates Esiteks väärib tähelepanu Eesti Teaduste Akadeemia liige akadeemik Mart Saarma ainuüksi seepärast, et tema puhul on tegu tõenäoliselt kõrgeimale otsustustasandile tõusnud eesti päritolu teadlasega maailma teadusadministreerimise hierarhias — nimelt oli Mart Saarma Julgeid pohjused aega, kuus aastat kuni Teiseks väärib teema käsitlemist institutsionaalsest aspektist. Kui muidu on Euroopa Liit EL üleadministreerimise ja ülepolitiseerimise sünonüümiks, siis ERC puhul on tegu õnnestunud edulooga, mille tulemuste üle tunnevad siirast kadedust isegi USA teadlased ja teadusadministraatorid. Nii praegune Eesti president, endine Euroopa Kontrollikoja liige ja Tartu ülikooli Julgeid pohjused esimees Kersti Kaljulaid kui ka endine peaminister, praegune Euroopa Komisjoni ühtse digitaalturu ase­president Andrus Ansip on varem lausunud tunnustussõnu ERC seni saavutatu ja tõhusa toimimise kohta.

Euroopa Liit sõltub ravimite toimeainete, keemiliste toorainete ja ravimite tootmisel üha enam kolmandatest riikidest - peamiselt Indiast ja Hiinast. Ravimite puuduse geopoliitiline mõõde 80 protsenti ravimite toimeainetest Julgeid pohjused Indiast ja Hiinast 40 protsenti Euroopas müüdavatest valmisravimitest pärinevad Hiinast ja Indiast Hiina ja India toodavad 60 protsenti maailma paratsetamoolist, 90 protsenti penitsilliinist ja 50 protsenti ibuprofeenist Milliseid lahendusi pakub Euroopa Parlament?

Lisaks nõuavad nad rohkem meetmeid puuduste vähendamiseks Euroopa tasandil ning uuenduslike ja kooskõlastatud Julgeid pohjused väljaarendamist, mille hulka kuulub ka ELi ravimite ühishanke edasine kasutamine.

Julgeid pohjused

Ravimitootmiseks sobilike tootmiskohtade tuvastamine, ning prioriteedi andmine esmatähtsatele ja strateegilistele ravimitele Rahaliste stiimulite loomine, et meelitada ravimitööstust Euroopasse tulema Strateegilise tähtsusega ravimite kriisireservi loomine, mis saaks Julgeid pohjused kui Euroopa eriolukorra haigla Varude haldamise heade tavade vahetamine, läbipaistvuse Julgeid pohjused õiglase jaotamise tagamine Digitaalsete tööriistade kasutamine, jagamaks teavet puuduste kohta Ravimite liikumise lihtsustamine liikmesriikide vahel Teadusuuringutesse investeerimise toetamine Parlament nõudis juba Euroopa Komisjon andis aprillis välja juhised koroonaviiruse puhangust tulenevate puuduste vähendamiseks.

ELi Nõukogu kutsus liikmesriike üles tühistama ekspordikeelde ja vältima ravimite endale varumist; suurendama ja ümber korraldama tootmist; tagama ravimite optimaalset kasutamist haiglates läbi varude ümberjaotamise; kaaluma alternatiivsete ravimite kasutamist; ja optimeerima müüki apteekides.

Julgeid pohjused

ELi ravimistrateegia Raport kutsub Euroopa Komisjoni käsitlema ravimite kättesaadavust, ligipääsetavust ning impordisõltuvust tulevases ELi ravimistrateegias.

Komisjonilt eeldatakse meetmeid, mis aitavad parandada ligipääsu ohututele ja soodsatele ravimitele, toetada innovatsiooni ELi ravimitööstuses, täita turulünki nt uued antimikroobikumid ja vähendada sõltuvust kolmandate riikide toorainest.

Julgeid pohjused

Parlamendiliikmed hääletavad raporti üle tõenäoliselt septembri täiskogul.