Peatage korpus ja liigend

Pärast järgmise ülevaatuse tähtaja möödumist loetakse sõiduk, masin ja maastikusõiduk kehtivatele tehnonõuetele mittevastavaks. Seda tüüpi kahjustuste parandamiseks tuleb järgida protseduuri.

Kui istme rõngad on korpusega keevitatud, peaks kogu kere olema laaditakse masinale edasiseks parandamiseks.

VOLITATUD HUSQVARNA EDASIMÜÜJA

Sarnaselt tuleks kiilu pinnale tekkinud väikesed kriimustused eemaldada hiiglaspastaga. Sügavad kriimustused tuleks eemaldada masintöötlemise ja lapimise teel.

valu selja seljaosa Arnica Sustava salvi

Kiilupind on raske kahjustatud, tuleks kogu istme pind töödelda ning järgida masintöötlemist ja lappimist üks kiht kõvakattega keevisõmblust keha suuruse järgi. Eemaldage kapoti täitekarbis vana tihendi tihend. Puhastage kapoti pind seestpoolt; süles tagaistme puks kraadine pind sobiva kinnituse abil või spindli enda abil.

  1. EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex
  2. Kodu tooriistad liigestest
  3. Periariatriit kuunarnuki uhise ravi folk oiguskaitsevahendeid
  4. GGC ventiilid IOM - teadmised - Yongjia NSV Valve Co., Ltd.

Puhas spindli keermestatud osa. Poleerige spindli keermestamata osa treipinkil või jahvata võimaluse korral. Pärast järgmise ülevaatuse tähtaja möödumist loetakse sõiduk, masin ja maastikusõiduk kehtivatele tehnonõuetele mittevastavaks. Sõiduk, masin ka maastikusõiduk loetakse tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses ja sõidukiga võib sõita ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, ülevaatuspunkti ja tagasi paiknemiskohta.

Pohjuse sormede artriit Valu olaliidete valu

Registreerimiseelne ülevaatus Registreerimiseelse ülevaatuse täpsemad nõuded on sätestatud kaitseministri Korralise ülevaatuse tähtpäeva määramine 1 Korralise ülevaatuse tähtpäeva määrab ja teeb vastava märke registreerimistunnistusele ülevaataja pärast sõiduki, masina või maastikusõiduki registreerimiseelset, korralist või erakorralist ülevaatust.

Kui pärast erakorralist ülevaatust jääb korralise ülevaatuse tähtpäevani alla kolme kuu, võib määrata uue korralise ülevaatuse tähtpäeva.

GGC ventiilid IOM

Kui sõiduk, masin või maastikusõiduk jäetakse erakorralisele ülevaatusele esitamata või kui sõiduk, masin või maastikusõiduk ei vasta tehnonõuetele, muutub korralise ülevaatuse tähtpäev kehtetuks.

Nõuded kontrollkaardile 1 Kontrollkaardil peab olema vähemalt järgmine: 1 ülevaatuse liik; 2 kontrollitud sõiduki, masina või maastikusõiduki mark ja mudel; 3 sõiduki, masina või maastikusõiduki riiklik registreerimismärk; 4 identifitseerimisnumber või tehasetähis; 5 mootori tüüp, välja arvatud haagise puhul; 6 odomeetri näit, välja arvatud haagise puhul; 7 sõiduki, masina või maastikusõiduki kategooria; 8 järgmise ülevaatuse tähtaeg; 9 sõiduki, masina või maastikusõiduki heitmete mõõtmistulemus; 10 sõiduki, masina või maastikusõiduki pidurite mõõtmistulemus; 11 ülevaatusel esinenud rikete arv tüüpide kaupa; 12 ülevaatusel esinenud rikkest tulenev piirang; 13 esinenud rikke kirjeldus; 15 kordusülevaatuse tähtaeg, selle määramisel; 16 ülevaatuse kehtivusaeg; 17 otsuse teinud isiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri; 18 ülevaatuse kuupäev.

Ülevaatusel esitatavad dokumendid Sõiduki, masina või maastikusõiduki korralisel, kordus- ja erakorralisel ülevaatusel peab ülevaatajale esitama järgmised dokumendid: 1 sõiduki, masina või maastikusõiduki registreerimistunnistus; Peatage korpus ja liigend Eesti Akrediteerimiskeskuses akrediteeritud A-tüüpi kontrolliasutuse väljastatud tehnilise seisukorra kontrollimise protokoll ohtlike veoste paaksõiduki, noolkraana, puksiirkraana, 7-tonnise või suurema tõstevõimega hüdrotõstuki ning meetrise või pikema noolega korvtõstuki kohta; 3 tõsteseadme hoolduse ja remondi õigust omava ettevõtja väljastatud seadme kontrolliakt kuni 7-tonnise tõstevõimega tõsteseadmete ning 3 kuni 10 meetri pikkuse noolega korvtõstuki kohta; 4 kordusülevaatuse korral eelmise ülevaatuse kontrollkaart; 5 erakorralise ülevaatuse korral ülevaatusele suunamise dokument.

Ülevaatuse ulatus 1 Korralisel ülevaatusel kontrollitakse sõiduki, masina ja maastikusõiduki tehnoseisundi vastavust ja sõiduki, masina ning maastikusõiduki kasutamise eesmärgist lähtuva varustuse olemasolu ning nõuetele vastavust. Ülevaatuse otsus ja sellest tulenevad piirangud 1 Korralisel, erakorralisel või kordusülevaatusel avastatud rikke või puuduse iseloomu, ohtlikkust ja arvu arvestades peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe järgmistest otsustest: 1 tehniliselt korras; 3 esitada kordusülevaatusele; 4 omal jõul sõitmiseks kõlbmatu.

Mis pillid juua, kui liigesed haiged Juhtmete haigused

Kontrollkaardile kantud rikked või puudused peab kõrvaldama esimesel võimalusel. Sõidukit, masinat ja maastikusõidukit ei pea kordusülevaatusele esitama. Sõiduk, masin või maastikusõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sellel on omavoliliselt paigaldatud lisaseade.

Kui kriimustused on sügavad, mida ei saa klapi abil eemaldada, võib olla vajalik täiendav töötlemine. Keermestatud istmerõngad töödeldakse parempoolse keermega ja neid saab keha küljest eemaldada pakutavate naelte abi. Kui istme rõngad on korpusega keevitatud, peaks kogu kere olema laaditakse masinale edasiseks parandamiseks. Sarnaselt tuleks kiilu pinnale tekkinud väikesed kriimustused eemaldada hiiglaspastaga. Sügavad kriimustused tuleks eemaldada masintöötlemise ja lapimise teel.

Sõiduk, masin ja maastikusõiduk tuleb pärast ülevaatuse katkestamist esitada koos kontrollkaardiga andmete kontrollimiseks või ümberehituse tunnustamiseks Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri volitatud töötlejale.

Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk, masin ja maastikusõiduk esitada uuesti ülevaatusele.

KUI SOOVID OLLA OLUKORRA PEREMEES

Sõiduk, masin ja maastikusõiduk loetakse kuni vigade kõrvaldamiseni nõuetele mittevastavaks, erandina võib sellega sõita rikke või puuduse kõrvaldamiseks mööda lühimat teed paiknemis- või remondikohani ning pärast rikke või puuduse kõrvaldamist mööda lühimat teed korduvülevaatusele. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

Alustab ennetamise sormede liigeste juurest valus ola liigese ahmane

Märke kinnitab ülevaataja allkirja ja pitseriga.