Sestava sestava sesta, EUR-Lex - E/TXT - EUR-Lex

Prohlášení o politické dohodě Evropské rady týkající se návrhu rozhodnutí o složení Evropského parlamentu 6. Kui iga üksik elusolend oleks võrdne Tervikuga nii omaduste, kui ka hulga poolest, siis ei tuleks kõne alla tema üleujutamine materiaalse energia mõjuga. Selline on tegelik vaimne eksistents ning niipea, kui inimene saab tollest transtsendentaalsest seisundist tõeliselt teadlikuks, alistub ta Kõrgema Olendi, Śrī Kṛṣṇa lootosjalgade ees. November und dem Declaración relativa al apartado 9 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea sobre la Decisión del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo 9. Prohlášení k článkům 48 a 79 Smlouvy o fungování Evropské unie

Prohlášení k článku Smlouvy o fungování Evropské unie o sjednávání a uzavírání mezinárodních smluv členskými státy týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva Declaración relativa al artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre el número de abogados generales del Tribunal de Justicia Prohlášení k článku Smlouvy o fungování Evropské unie o počtu generálních advokátů Soudního dvora Declaración relativa al apartado 6 del artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Declaración relativa al artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea Prohlášení k článku 5 Protokolu o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie Declaración relativa al apartado 2 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea Declaración relativa al apartado 3 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea Declaración relativa a los apartados 3, 4 y 5 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea Declaración relativa al Protocolo sobre la posición de Dinamarca Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska Declaración relativa a Italia Prohlášení o Itálii Declaración relativa al artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias Prohlášení k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních C.

Declaración del Reino de Bélgica relativa a los Parlamentos nacionales Prohlášení Belgického království o vnitrostátních parlamentech Prohlášení Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky o symbolech Evropské unie Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie Declaración de Irlanda relativa al artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia Prohlášení Irska k článku 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, Uhise koti poletik on a práva Declaración de la República Italiana relativa a la composición del Sestava sestava sesta Europeo Prohlášení Italské republiky o složení Evropského parlamentu Declaración de la República de Letonia, de la República de Hungría y de la República de Malta relativa a la ortografía del nombre de la moneda única en los Tratados Prohlášení Lotyšské republiky, Maďarské republiky a Republiky Malta o způsobu psaní názvu jednotné měny ve Smlouvách Prohlášení Nizozemského království k článku Smlouvy o fungování Evropské unie Prohlášení Polské republiky k Listině základních práv Evropské unie Erklärung zu Artikel 27 des Vertrags über die Europäische Union Prohlášení k článku 27 Smlouvy o Evropské unii Erklärung zum Vorrang Prohlášení o přednosti práva Erklärung zur Abgrenzung der Zuständigkeiten Prohlášení o vymezení pravomocí Prohlášení k článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie Prohlášení k článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit Prohlášení o Sestava sestava sesta osobních údajů v oblasti justiční spolupráce v Sestava sestava sesta věcech a policejní spolupráce Prohlášení k článkům 48 a 79 Smlouvy o fungování Evropské unie Erklärung zur Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union Prohlášení o právní subjektivitě Kooritud valus liigesed unie Prohlášení k článkům 75 a Smlouvy o fungování Evropské unie Prohlášení o Sestava sestava sesta členského státu na opatření založeném na části třetí hlavě V Smlouvy o fungování Evropské unie Prohlášení k článku 98 Smlouvy o fungování Evropské unie Prohlášení k článku Smlouvy o fungování Evropské unie Erklärung zu Artikel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union über die Aushandlung und den Abschluss internationaler Übereinkünfte betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts durch die Mitgliedstaaten Materiaalses maailmas tekivad erinevate elusolendite vahel alati kokkupõrked, kuna naudingu keskpunkt puudub.

Naudingu keskpunkt on Kõrgeim Jumal, kes on kesksel kohal hiilgavas ja vaimses tantsus rāsa.

Valutab uhist kaes, mis kehtib

Me oleme kõik määratud Temaga ühinema, et nautida elu, milles on üks transtsendentaalne huvi ja kus puuduvad kokkupõrked. See on vaimse huvi kõrge tasand ning siis, kui ühtsuse taolist täiuslikku vormi on tunnetatud, ei saa enam tekkida põhjust illusioonideks ja kaebusteks. Brezbožna družba, ki jo podpirajo sodobni politiki, izvira iz zaslepljenosti, zato ljudje trpijo. V taki civilizaciji živimo v nenehni negotovosti, saj se lahko kadar koli sesuje.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

To je zakon narave. Če se hočemo torej osvoboditi vsakršne zaslepljenosti in skrbi ter ustvariti enotnost vseh raznolikih hotenj, moramo vsa svoja dejanja povezati z Bogom.

Māyā, ehk illusioon, tähendab Jumalata tsivilisatsiooni, mille tulemuseks on hädaldamine.

kogu keha liigestest haige

Jumalata tsivilisatsioon, mille vaderiteks on kaasaegsed poliitikud, on alati tulvil rahutust. Selline on looduse seadus.

Ainult need, kes alistuvad Kõrgeima Jumala lootosejalgade ees, võivad looduse karmidest seadustest üle olla. Niisiis, kui me tahame vabaneda kõigist illusioonidest ja rahutustest ning luua kõiki huvisid läbiva ühtsuse, siis peame me selleks tooma Jumala kõigisse oma tegudesse. Sadove svojih dejanj bi morali nameniti samo služenju Gospodovi volji in ničemur drugemu.

Valu liigeste jalgade ravi

Le tako se lahko zavemo, kaj je dobro za ātma-bhūto, ki jo omenja ta mantra. Ātma-bhūta, omenjena v tej mantri, in brahma-bhūta, o kateri govori Bhagavad-gītā Vrhovna ātmā oziroma duša je sam Gospod, neznatna ātmā pa je živo bitje. Gospod kot vrhovna ātmā Paramātmā sam vzdržuje vsa posamezna neznatna bitja, saj Mu Sestava sestava sesta privrženost prinaša zadovoljstvo.

Tudi oče vzdržuje svoje otroke, ker ga navdajajo s srečo in želi nanje prenesti svoje poslanstvo. Če otroci ubogajo očetovo voljo, vsi družinski člani delujejo v skupno dobro in živijo v slogi.

Enak duh vlada po božanski ureditvi v vseobsegajoči družini Parabrahmana oziroma Vrhovnega Duha. Kõik meie teod peavad olema Jumala huvide teenimiseks ning neil ei tohi olla teist eesmärki, sest, nagu on öeldud "Śrī Īśopaniṣadis", saame me ainult Jumala huvide teenimise läbi tunda ātmā- bhūta huvi.

Valu soojuse ravi liigestes

See, ning "Bhagavad-gītās" Kõrgem ātmā ehk Paramātmā hoiab alal väikesi olendeid, sest Kõrgeim Jumal tahab tunda rõõmu nende kiindumusest. Isa arendab oma laste kaudu iseennast ning hoiab neid, et tunda rõõmu.

Kui lapsed on sõnakuulelikud, siis sujub perekonnas kõik ning valitseb meeldiv õhkkond. Parabrahman je prav tako oseba kot posamezno živo bitje.

Ohnostrojná sestava 200/120 V

Nobeden od njiju ni brezoseben. Takšne transcendentalne osebnosti večno živijo v popolni duhovni blaženosti in vednosti. To je prava duhovna raven, in takoj ko se je v polnosti zavemo, se predamo lotosovim stopalom Vrhovnega Bitja, Śrī Kṛṣṇe.

Tak mahātmā velika duša pa je zelo redek, saj tovrstno duhovno spoznanje dosežemo šele po številnih rojstvih. Takrat se odrešimo zaslepljenosti, žalosti, nesreče ter rojstev in smrti, ki jih zdaj doživljamo v materialnem svetu. To nam sporoča sedma mantra Śrī Īśopaniṣad.

  • Translation Translation Kdor vsa živa bitja vedno vidi kot duhovne iskre, po lastnostih enake Gospodu, si pridobi resnično znanje.
  • Valu allbow parempoolne
  • Prohlášení o Listině základních práv Evropské unie 2.
  • ti - Estonski prevodi – Linguee
  • November und dem