Kui valu uhise kokku varises

Mu üksindussüsteem on ülipeen ja -julm ja käskiv nagu mõni pattki. Laev olen, mille sadam asub mandril, mis praegu on veel merest kerkimata. Stressiennetuses on takistuseks väljatöötatud programmide keerukus, kõrge hind ning oskamatus määrata, milline programm annab tulemusi. Elades igapäevaelu, kui kõik sujub ootuspäraselt, töötame soovitud ametikohal ja teenime rahuldavat sissetulekut, loome ühistele põhimõtetele ja sarnasele mõtteviisile tugineva sotsiaalse ja professionaalse võrgustiku ning kõik tundub korras olevat. Nii suurt janu ei kustuta kellegi jaks. Teisalt võib tagasilöögi ja frustratsiooni tagajärjel kaduda vaimne tasakaal, inimene muutub apaatseks, kaob huvi väliskeskkonna, töö, suhete, iseenda ja lähedaste vastu.

Ülesandeid täidetakse siis, kui selleks on antud käsk, vahendeid ei valita ega arvestata töötajate pühendumust ja võimalusi. Eesmärk pühitseb abinõu!

Rahulolematus, ületöötamine, tähtaegade surve panevad küll töötaja tegutsema, kuid organisatsioonile on selline korraldus ebatõhus ja lühinägelik — võetakse end kokku ja tehakse, mis vaja, kuid kui see ei ole inimese enda valik.

See jäetakse meelde ja edaspidi üritatakse vältida sattumist samalaadsetesse situatsioonidesse. Kui on valida, kas jääda ettevõttesse või lahkuda, siis parema pakkumise korral langetatakse otsus isiklikest huvidest lähtuvalt.

Inimvõimed on piiratud ja nendes valdkondades, kus ärkvelolek ja keskendunud käitumine on äärmiselt tähtsad, näiteks autojuhtide ja lendurite puhul, on sätestatud kindlad piirangud ja tagatud ohutus. Mis aga toimub kontoris, kus ei ole võimalik otseselt mõõta kontoritöötaja füüsilist ja vaimset seisundit ning kus ületöötamine ei kanna endas ohtliku iseloomu. Kui töökorraldus on puudulik, võtavad töötajad töö koju, kalduvad üle töötama, ei tee piisavalt pause ning kannatavad pidevalt tööst põhjustatud pinge all.

Tekib küsimus, miks inimesed ise käituvad ennasthävitavalt ja miks tööandjad ei võta vastu otsuseid, mis tagaksid organisatsiooni kõige olulisema ressursi — inimese — töövõime. Küsimusele võib anda mitu vastust. Ühelt poolt on selleks juhtide teadmatus, kuidas säilitada töötajate vaimset tervist. See eeldab tööandja tahet, pühendumust ja kannatlikkust.

Esmalt tuleb uurida, siis selgeks saada ning seejärel rakendada vajalikke strateegiaid ja seiremeetodeid — see kõik on pikaajaline järjepidev töö iseenda, töötajate ja organisatsiooniga. Stressiennetuses on takistuseks väljatöötatud programmide keerukus, kõrge hind ning oskamatus määrata, milline programm annab tulemusi.

Seda mõtteviisi muuta on keeruline ja raske, töötajad sellistes organisatsioonides kaua ei püsi, välja arvatud juhul, kui töötajal on töötamisest sama hoiak ja arusaam. Organisatsioonile lõpevad säärased töösuhted igal õhtul, siis kui töötaja sulgeb enda järel ukse. Kriitilistes olukordades on juhile abivahendiks pangakontol olev summa, mis kindlasti motiveerib lühiajaliselt inimesi panustama ja töötama rohkem kui tavaliselt.

Nimetud organisatsioonide töötajad on kõndivad mälupulgad, kes asutusest lahkudes võtavad kogu informatsiooni endaga kaasa ning ühendamisel teise riistvaraga annavad edasi kogu eelmise organisatsiooni teadmistevara.

Vaimne tervis Vaimse tervise küsimused on väga aktuaalsed. Vaimne tervis hõlmab emotsionaalset, psühholoogilist ja sotsiaalselt heaolu. Organisatsioonile on töötajate vaimne tervis märkimisväärse tähendusega, kuna on tihedalt seotud töötajate töövõime, motivatsiooni ja sooritusega.

Tööandja peab looma toetava töökeskkonna, kus ametikohtadel töötavad õigete tööoskuste, -võime Kui valu uhise kokku varises -väljaõppega töötajad ning kus juhtimine soodustab töötajate edukat toimetulekut, on toetav ja arengule orienteeritud. Organisatsioon on mõjutatud valitsevast õhkkonnast, mis on ettevõtte tervisliku seisundi nähtamatu osa. Psühhosotsiaalset töökeskkonda on viimastel aastakümnetel peetud töötajate tegevuse efektiivsuse, ohutus- ja tervisekäitumise oluliseks mõjutajaks.

Moodsad tehnoloogiad, kiire areng Kui valu uhise kokku varises globaliseerumine pärsivad inimloomuse kannatlikkust, kärsitust toidab kiirete lahenduste kättesaadavus. Kui soovime suhelda inimesega teisel pool maakera, peame arvestama ainult ajavahe ja vajalike vahendite olemasoluga ning mitte muretsema suure vahemaa pärast. Selline asjade käik on pannud meid uude olukorda. Ajal ei ole enam endist väärtust, aeg läheb kiiremini, teatud protsessid on samuti mõjutatud tehnoloogilisest Pingutades valu tommates. Lapsed saavad kiiremini täiskasvanuks, me nõuame ja meilt nõutakse aina rohkem ja rohkem.

Tehnika asendab inimest igal sammul. Tehnika kasutamine võimaldab muuta protsesse kvaliteetsemaks ning inimestel keskenduda muudele olulistele aspektidele. Kui töö kahjustab tervist, võimaldab tehnoloogiline areng inimest säästa. Kuldse kesktee leidmine juhtimises on vältimatu, juhid peavad adekvaatselt hindama efektiivsuse eri aspekte. Kvaliteet ei piirne enam protsesside, toodangu ja teenuste omadustega, tähtsal kohal on organisatsioonisisene kvaliteet, mis peegeldub inimestevahelistes suhetes, avatuses, õigluses, ohutuse väärtustamises ja hoolivuses.

Kindel finantsplaan ja ärimudel ei taga enam endisel määral edu, jätkusuutlikud organisatsioonid peavad keskenduma organisatsiooni pehmetele väärtustele, looma inimese füüsilist ja vaimset tervist toetava töökeskkonna, kus domineerivad ausus ja avatus, kus pühendumus on iseloomustab nii juhtimist kui ka eesliini.

Organisatsiooni, sh tulevikujuhtide perspektiivid Globaliseerunud maailmas tuleb tulevikujuhtidel keskenduda innovatsioonile, koostööle, pidevale arengule ja kiirete otsuste vastuvõtmisele. Hoiakute, väärtuste ja tavade kujundamine interdistsiplinaarsuse ja rahvusvahelistumise tingimustes annavad juhtidele ülesande luua eri taustaga inimestele kaasav, toetav, arengule orienteeritud keskkond.

Kvaliteedi tagamiseks tuleb kasutada programme, mis võimaldavad reaalajas analüüsida tegevuse efektiivsust ja pakuvad standardlahendusi eesmärkide saavutamiseks optimaalse aja- ja finantskuluga. Usun kurvastuseta. Usun arvestuseta. Usun halastamatult. Usun alistamatult. Usun uskumisevahendeid valimata. Usun näinuna õnne silmi.

Ilmsi nagu ilmutust.

Puhverdatud otsigutulemused

Tõsinema on nende pilgud tunginud mu naeru ja naerma mu tõsidusse. Usun kuulnuna õnne häält. Ta kõlas võltsimatult nagu unelm. Ta laulis mu hingele mõistetamatu ja väljendamatu eatut tarkust ühe vastammuse õhtu kollases tolmuorkaanis. Õhtute mägikollane tolm. Õhtute kadukollane tolm. Õhtute heledalt elukollane tolm. Eelõhtute ägenev tolm. Teostumisõhtute sädelev tolm.

Kui liigesed on sormedel haige

Järelõhtute värelev tolm. Jumekalt kumendav tolm teeb õhtute sumeda nukruse talumatult kindlaks ja kauniks. Tuleb ingel ja puudutab vett Franz Kafkat lugedes Sa veenad marru sukelduma laeva.

Surm heliseb kui muusika-etüüd. Öö kaldal keegi valvet algab aeva, kõõrsõnad suus ja ihul võõrad rüüd. Sa oled igatsuse hiigelvõpe, piir, mille taga hing on hirmust tumm.

Seal tajub paiku ta, kus ükskord lõpeb hõõghetki laulma pannud lennulumm. Sa oled karje vaiksest viigisalust, kus vigastatud unelm ravib end ja toibub pettumuse piigivalust, et meenuks taas too targu ununend, kui ammugi sind paaritanud paine, mis seest on ängistav ja väljast umb. Tuul tõukab sind. Sa poolitud kui laine.

Võitluses raske haigusega lapse kaotanud vanemad: "See hetk, kui öeldakse, et lapsel on selline haigus, variseb kogu maailm totaalselt kokku Vanemate leina aitab pisut leevendada teadmine, et nende laps oli alati naerusuine ning pidas vapralt vastu — kuniks jõud rauges. Foto: Kristiina Tilk "Kõige raskem on kuulda, et nüüd ongi kõik, ja jääd ootama seda hetke, kui laps su juurest minema läheb," lausub läbi pisarate Karoliine, kelle tütar vandus kolm kuud tagasi alla verevähile. Kristelle-Annabel, kes sai endale tänu punnis põskedele hüüdnime Põseke, sündis

Aga kumb? Ja kes- ja kus- ja milleks-millal-piinu su ümber tiirleb, kiivab, riivab sind.

 • Juhtimise võlu ja valu — Sirp
 • Они были усталы и удовлетворены.
 • Valud vaikese sorme liigese kaes
 • Bold polved oosel
 • Это - кризис, и Элвин знал, что говорил, посоветовав нам отправиться в Диаспар.

Sa kurbi hõiskeid neelad nagu viinu, ja süda see on vilgukivist lind. Sind krooniv mõte kustub, kiirgub üha ja tulevik on sinu jälgi täis.

Sind sunnib taidekirg. See kirg on püha. Saab suureks, kes ta nimel hälbi käis. Asüüliunne hingab sinu virgus, su sügavuste udust kõrguv kõrv, tõe õudne õndsus, pingsalt ringav sirgus ja põrgut õilmitsema panev põrm.

Su sünge hellus laiub üle taeva, ürgüksildaste ulukite hüüd, mis kaunilt kannab needust, vabalt vaeva ja vapralt väsimust ja sulnilt süüd. Kuskil ajajõe taga Laiub surm nagu lävi läbi hommikuao. Aga olnu ei hävi, sest et mälu ei kao. Kauge kirgedepüha amuletid mu peos, teist saab selgemaks üha peente kurbuste seos.

Taamal tõrvikuid kõikus. Puhkes tiirane tants. Äkki temasse lõikus mingi õrn resonants. Nägin viibet Su randmes.

Loore langes kui lund. Ja ma läksin Sind kandes ja me mõlema und. Teispool kivist terrasse keegi muigavat näis. Nagu hiilivaid kasse varje kannul meil käis. Nii me läksime. Kuhu, ei me teadnudki veel. Sõnad lämbusid suhu. Lõhnas vaik ja kaneel. Kuskil kilkasid pantrid. Kuskil lehvis üks tiib. Oli kutse tas kramplik. Järvel tiirles amfiib.

Veel üks kiljatus kaikus. Veel üks löök lõikas vett. Siis see haihtus. Jäi vaikus. Jäi puude ballett. Kesk akaatsiasalu tuulde suudlesin Sind. Tõmbles vaiblevas valus Sinu siupäine rind.

Viies tippu me pinge, iga sõõm oli lõõm. Nendest jäigi me hinge mingi rahutu rõõm. Jalavõrude vase tummaks aeg teha võis, kuid on ulmadest rase Sinu leek-ihu õis. Jälle kohtume, kohe siis ent hargneb me tee.

Laskub kohinal lohe, viib me õndsuse mee. Mina rüüpan, Sa kallad, mina aiman, Sa tead, milleks öö langeb alla, milleks piinad on head.

 1. И все равно он оказался не готов к первой встрече с Семью Солнцами.
 2. Artur Alliksaar
 3. При других обстоятельствах он бы повел себя более разумно, но острое осознание собственной доблести, помноженное на презрение к робости Хедрона, погнало Элвина .
 4. Liigeste tootlemise vahendamine
 5. Мир был полон чудес еще более замечательных, чем он мог представить себе даже Элвин снова бросил взгляд на индикатор.
 6. Одни приписывали это всего лишь праздной причуде скульптора, но иным представлялось, будто Ярлан Зей улыбается какой-то тайной своей Да и само по себе все это сооружение было окутано пеленой тайны, потому что в анналах города о нем нельзя было отыскать ни строчки, Олвин не был даже особенно уверен в том, что означало само слово усыпальница; возможно, что это ему мог бы разъяснить Джизирак, любивший коллекционировать устаревшие слова и уснащать ими речь к полному смущению собеседника.

Sööstan põlevail sillul, kannul mõõkade helk. Jäävad eludest killud, kuid on kadunud pelg.

Uhishaigus on muutumas

Pole põhjust meil kurta, et meid lämmatab äng, kuni südant ei murta, kuni veetleb meid mäng. Laiub surm nagu lävi läbi hommikuao. Aga mälu ei hävi, sest et olnu ei kao. Viis minutit viimistletud viisakust Ei tea, kas oled tüdruk, lits või ime, kuid tean, et sinuga on ülihea, kui õhtu tulles on me tuba pime ja sina avad naudinguterea. Ei uuri ma su püksilõiget, nime, ei sinu soeng mind vaimustusse vea. Kuid, teineteist et meie kompasime, Euroopa kaua mäletama peab. Me kaardusime teineteise kaisus, mu pihu alla sattus sinu naisus ja välja kutsus kauni häbiteo.

See oli päiksepaisteliselt sorav. Ma karglesin su kaevul nagu orav ja paika panin surematu eo. Kolm kosmogoonilist etüüdi II Sul on sada salaihu.

Igas sada salakihu.

 • Juhtkiri: Ühine valu - Pärnu Postimees - Tasuline - Pärnu Postimees
 • Элвин догадался, чем тот занят, и больше не мешал его безмолвным поискам.
 • Foot liigeste artroosi ennetamine
 • Liigeste Naftalani ravi
 • Что-то от безрассудства - а может быть, храбрости.

Kokku teeb see kümme tuhat. Luited ja luhad. Leegid ja tuhad. Kuhu meid uhab see püha puhang? See, mis praegu nii lõkatab, see, mis praegu nii rõkatab, kartusi milles ei võpata, see, mis praegu nii lõbusalt luikab, see, mis praegu nii tuliselt tuikab, kõigele üleolevalt muigab, ükskord on tuskadetagune, ükskord on valudealune, ükskord on kinni vaevade vahel, ükskord on murede muljuda, ükskord on piinade pillutada, ükskord on kurbuse kiusata, ükskord on vaikuse vallutada, ükskord on kalmugi kahmata Pöörane sära.

Pöörame ära! Ei meid saa säästa. Ei meid saa päästa. Ikkagi särame. Särame ära Oh meid õndsusest õnnetuid! III Kes laulma ja liikuma tehti, ei tea, mis on peatused.

Ja nende kohta ei kehti vaikuse seadused. Me huulil on muretu vile. Hing ohtudest võõrdunud.

Almaki liigeste raviks

Ses rohus, mis pehme ja sile, jalg pole veel hõõrdunud. Me loomadel aiateedel end laseme lakkuda. Kui palju see lopsakas Eeden küll rõõmu võib pakkuda!

Ja madu ei kiusa meid taga ja õun ei vii patule. Me oleme täiesti vabad ja hajali natuke. Ja niiviisi meie ei märka, et ududest hallidest nüüd ligineb keegi, kes ärkas me meeletuist trallidest. Me hüppeist ja naerust ja kisast ei jõua veel jahtuda, kui kohal on rohtaia isand, ja palub meil lahkuda.

Juuni Antidolorosum Taas taganeb sind lämmatanud valu ja lagunevaks lummuseks saab vaid. Ei enam karda õudset surmasalu, ta musti ohte kurikavalaid. Mis kalliks pidasid, läks jooksujalu, kuid hüljatultki armastada said. Sa katsumuste koledusi talud niikaua, kui sus virgub unelmaid.

Tean, midagi maailmas pole kaduv, kõik naaseb kaudu kummalisi radu, surm ainult olemisest teise retk. Nii läbib inimhingki rännu pikkust ja imades säält jumalikku rikkust ta täiuslikumaks saab iga hetk. Üksinduse randadel Mõnikord kujutelm endaga viib su läbi maailma, mis magab.

Mäletan, igatsus ringutas tiibu mu tolmunud künnise taga. Kuidas mind kutsus ta lummurinime hukutav imepära! Ma seisan ses elus kui pärli ees pime ja ometi naudin ta sära. Mäletan, heledas hommikupuhtes tõusin kui pakatav rohi, aldina valu ja valguse suhtes, rõõmus, et tajuda tohin kõike, mis tundeile tarmukust annab: kevadepuhanguid noori, mängurikirge, mis õlgadel kannab sõnatu kurbuse loori, pahe ja vooruse võitlusenimbust rahutuil otsisklusretkil, joobumust, võimsalt mis meeltesse imbus eneseületushetkil.

Magusalt läbi mu loomuse põikus üksolek mulla ja tõega, milles peab sobima võluga võikus lihtsalt kui lihase õega. Kirjas on öeldud, et armastus käitub sageli veidralt kui varas: siseneb vargsi ja võitjana Kui valu uhise kokku varises südames andumisaras.

Aeg Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Mis kord on alanud, lõppu sel pole. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu.

Võrdsetes annustes õndsust ja valu küpseb ta mürgiseis tarjus. Kes neist on maitsnud, see nõrkevijalu käib oma suuruse varjus. Mustade merede metsikuil rannul maastik on ohtlik ja teetu; sääl oma pühima unelma kannul hulgun kui jumalast neetu.

Ah, et ma laulan ja keegi ei kuule mu hõõguvaid helitiraade. Nad lendavad tagasi väsinud suule, nõutuse nukrusest saadet. Kasutult kaovad kui unenäopaines parimad päevad ja püüded. Pilvini paisuvas jäikuselaines lämbuvad uppuja hüüded.

Week 5

Ag, et ma pihin ja kellegi juures ei ole mu avalust vaja. Hüljatult ebalen sünguses suures vaikima manatud ajas. Meeletud tähed mu ulmaderiigist purskuvad-kustuvad aeva. Ah, miks küll ilusaim laulude liigist peab lauldama hukkuval laeval Ah, miks küll ilusaim lilledest tärkab pimedas kuristikus, ja miks nii hilja, nii hilja meis ärkab me südame õnnetu rikkus. Kannatus, laulude taevasse kõrguv, see on mu valvusetähis, majakas, tõotust ja lohutust nõrguv, võrratu lootuse lähis.

Teadvus end ahtasse teokarpi suleb, hing ent on virge ja vaba, just nagu taipaks ta seda, mis tuleb talve ja hangede taga. Kui valu uhise kokku varises unesoolot kuuldamatu kooriga Sinu andides, kirerangides, mõttetangides, vaevlevais, kaevlevais, aimlevais, raevlevais vangides elab edasi vabaduse ideaal. Olid ikka, oled ikka, jätkud ikka igal ajastul ja maal.

Sügaval su sülelohus malbub iga ülekohus. Oled avaraim ja ahvatlevaim pidusaal. Oled tulihänna raksuv rünnak, suuri varandusi varjav seek, kihutab mu kihku sinu kämmal, mis on loitev loits ja libaleek. Vahel arvan, et ma sain su kätte ja võin lõpuks täita hingekruusi, kuid sa ühe mürgitad mu lätted, et ma avastama peaksin uusi. Ikka murrad sa just siis mu lille, kui ta hakkab maitsma puhkerõõmu, ja ma värisedes kummargille vajun vastu sinu uhket lõõmu, mis on ühteaegu tee ja teetus, kramplik keeldumus ja sundiv kutse.

Olen sinust nõnda võimsaks neetud, et mus eluks saab su tappev tukse. Seitse etüüdi 1. Ütle, kas süda ei ole siis meri, täis tunnete uppuvaid laevu; kas ei ole ta põld, kuhu rõõmude teri külvame, lõigates vaevu? Tolle kevadpäeva hommikul, mis jäi Põsekesele viimaseks, helistas Karoliine haiglasse, et uurida, kuidas laps magas — öeldi, et hingas väga halvasti: "Läksime sinna, intensiivraviosakonna arst ütles, et laps käis röntgenis ja tal on tekkinud südamepuudulikkus.

Samal teemal

Sain osakonda tema juurde, Kristo oli haige, ütlesin, et ära väga ise tule, laps võtab kõik pisikud külge, aga ta tahtis teda näha. Helistasin ämmale, et ta tuleks samuti toeks.

Prindi Juhtimise võlu ja valu Kindel finantsplaan ja ärimudel ei taga edu, jätkusuutlikud organisatsioonid peavad keskenduma ka pehmetele väärtustele, looma inimese füüsilist ja vaimset tervist toetava töökeskkonna. Mida pikemat aega mõju kestab, seda tugevamini kujunevad välja harjumused ja mõnel juhul ka sõltuvus.

Küsisin, millal tohin tagasi tulla. Paluti helistada. Helistasin, öeldi, et helistage kümne minuti pärast uuesti. Lapse seisund halvenes kohe, kui lahkusime. Ta pandi kunstlikku koomasse.

Tuli oodata palati ukse taga. Aeg läks ja kui Karoliine nägi arsti tulemas, mõtles ta, et tütrel hakkas parem ning lõpuks lastakse tema juurde. Lastigi, ent põhjus oli kurvem. Läksin tütre juurde, viis minutit tema süda töötas, teda elustati ja nii kui seisma jäeti, jäi ka süda seisma… ja siis oligi kõik — nad ei saanud rohkem meid aidata.

Organism ei pidanud sellele kõigele vastu," ei suuda Karoliine pisaraid tagasi hoida. Lihtsalt nii raske on," lausub Kristo ja vaatab ainiti inglikujukeste keskele asetatud pilti blondist naeratavast tütrest, kes sai elada vaid aasta ja kolme kuu vanuseks: "Nii raske on, mõtled ja mõtled. Esimene aasta tulebki kuni sünnipäevani ilmselt kõige raskem, iga väiksemgi asi meenub. Me võitsime küll mitmeid lahinguid, aga kaotasime suure sõja. Minule on tema suureks lohutuseks, käib ja kallistab," ütleb Karoliine.

Kristo ei suuda mitte üht last sülle võtta ega nendega mängida: "Plokk tuleb ette. Mõtled kõik asjad ringi, et see võiks ju olla minu laps, et tema tahaks ka siin olla, miks ta ei saa? Et aga tütre haigus ning Kui valu uhise kokku varises lõid pere majanduslikule olukorrale paraja paugu, tuleb selleks ka sõprade-sugulaste poole pöörduda. Mingil hetkel tasus linn osa neist ise. Kui laps suri, oli meil taskus sada eurot. Linn ütles, et matusetoetust ei ole, aga kui kulud ette näitame, saame osa raha tagasi.

Palusime laenu vähihaigete laste vanemate liidult, et saaksime tütre mulda sängitada. Nad kinkisid selle raha meile. Samal ajal oli vaja tasuda ka korteri kulud. Kui läksime matuse kuludokumentidega linnavalitsusse, öeldi, et ei saa midagi. Pettunud olengi sellepärast, et nad ise ju lubasid.